Veel Gestelde Vragen

Kan ik de stichting emailen?

Indien u meer informatie wenst over Morogoro Support Foundation (MSF) kunt u contact opnemen met Henk de Boer: info@10trees.org

Wie heeft voordeel aan mijn donatie?

Met uw steun kan de Morogoro Support Foundation structurele veranderingen doorvoeren die leiden tot een betere zorg in Tanzania en daarmee een hogere levensverwachting voor de mensen. Met uw hulp kunnen wij opleidingen sponsoren, materialen aanschaffen, nieuwbouw faciliteren en verbeteringen aanbrengen aan huidige gebouwen die sterk zijn verouderd.

Belangrijker nog is dat de inwoners van Mikumi en omliggende dorpen toegang krijgen tot gezondheidszorg en gezondheidsvoorlichting, iets waar iedere wereldburger op zou moeten kunnen rekenen.

Naar welke bankrekening maak ik geld over (eenmalig)?

Uw financiǫle bijdrage kunt u overmaken naar bankrekening NL25ABNA0513906207, ten name van Morogoro Support Foundation.

Zijn er voorbeelden van eenmalige giften?

Een bedrag van 3000,- is voldoende om een nurse pratitioner op te leiden (vierjarige opleiding inclusief salariskosten)

Een bedrag van € 30,- helpt bij een bezoek van een mobiele kliniek aan een dorp in een afgelegen streek.

Boorput St. Agnes Lugono van € 9.000,- Deze kliniek zit bijna zonder water omdat de bestaande boorput bijna droog staat.

Röntgen apparaat St. Kizito mikumi € 10.200,- In april 2018 is het röntgenapparaat in St. Kizito defect geraakt. Deze is niet meer te repareren en kan men vanaf die datum geen röntgen foto’s mee maken.

Verschepen container naar Mikumi € 11.500,- Gevuld met overbodige materialen vanuit Alrijne, kleding en gereedschap voor Tanzania

Opleidingskosten voor medewerkers van het hospitaal. € 15.000,- Ieder jaar betaald MSF voor een aantal medewerkers van van St. Kizito de vervolg opleidingskosten.

Hoe word ik een periodieke donateur?

Download hier het formulier periodieke gift in geld van de Belastingdienst, print het uit, vul het in en stuur het (in tweevoud!) naar: Morogoro Support Foundation, Rijndijk 111, 2394 AE Hazerswoude. Vervolgens zullen wij de overeenkomst invullen en ondertekenen en ontvangt u een exemplaar van ons retour.

Kan ik een automatische incasso regelen?

Download hier het formulier betalingsvolmacht van de Belastingdienst, print het uit, vul het in en stuur het op met het Periodieke schenkingsformulier. Van dit formulier hoeft u maar 1 exemplaar naar ons op te sturen.

Waar kan ik meer informatie vinden over de fiscaal afrek periodieke betalingen?

Schenkingen aan ANBI’s zijn fiscaal aftrekbaar als zij een bepaald bedrag overschrijden (het totaal van al uw giften moet minimaal 1% en mag maximaal 10% van uw bruto inkomen bedragen). Een uitzondering hierop is een vastgelegde periodieke schenking. Een vastgelegde periodieke schenking is voor iedereen, voor het gehele bedrag, voor 100% fiscaal aftrekbaar. Bij een periodieke schenking doneert u jaarlijks een vast bedrag, gedurende een periode van minimaal vijf jaar. Sinds 1 januari 2014 kunt u een periodieke schenking vastleggen via een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen u en de ontvangende ANBI (zonder tussenkomst van een notaris). Meer informatie over giften aan een ANBI en de belastingdienst

Waar kan ik informatie vinden voor aangifte inkomstenbelasting?

Bedrijven en ondernemers kunnen vanaf € 227,- fiscaal aftrekken. Het aftrekbare bedrag mag echter niet hoger zijn dan 6% van de jaarwinst.

Het RSIN/fiscaal nummer van Morogoro Support Stichting is: 28077150.

Een transactienummer is uitsluitend van toepassing op een Overeenkomst Periodieke gift in geld”, oftewel een onderhandse overeenkomst, die zonder tussenkomst van een notaris is vastgelegd. Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om een dergelijke periodieke schenkingsovereenkomst met ons vast te leggen. Het transactienummer van die overeenkomst staat vermeld op de Overeenkomst Periodieke gift, waarvan u het origineel van ons retour heeft ontvangen (het transactienummer staat boven het RSIN nummer).

Let op: bent u in het bezit van een lijfrente-akte die is opgemaakt door een notaris, dan is er geen transactienummer.

Hoe neem ik een donatie in mijn testament op?

Een legaat is een bepaald bedrag dat aan een persoon of instelling wordt nagelaten en dat wordt vastgelegd in een testament. Als u de Morogoro Support Foundation Child Support Mikumi wilt gedenken kunt u deze wens in uw testament laten vastleggen. U kunt hierbij kiezen de term vrij van recht in uw testament op te nemen. Dit betekent dat het successierecht uit de totale nalatenschap betaald wordt en niet door de verkrijger. Bij bedragen lager dan ongeveer € 8.284,- is geen successierecht verschuldigd (zie onderaan deze pagina). Ligt het bedrag hoger, dan is de Morogoro Support Foundation verplicht tot het betalen van 11% successierecht over het gehele bedrag.

Een erfstelling is een benoeming van een persoon of een rechtspersoon tot erfgenaam van de nalatenschap. Als u de Morogoro Support Foundation tot erfgenaam aanwijst kiest u ervoor, haar uw bezit na te laten. Een erfenis heeft betrekking op uw gehele boedel = totaal bezittingen minus schulden. Als u de Morogoro Support Foundation gedenkt in uw testament delen wij het saldo van uw nalatenschap met uw andere erfgenamen. Dit na aftrek van legaten en kosten, zoals de successierechten. De stichting hoeft tot een bedrag van ongeveer € 8.284,- (zie inlegvel) geen successierecht te betalen. Bij hogere bedragen geldt weer het percentage van 11%.

Legaten en erfstellingen worden vastgelegd in een testament. Vragen over een testament kunnen het best door een notaris worden beantwoord, die dan ook met uw eigen situatie rekening kan houden. De notaris heeft ook folders over erfrecht.

Wilt u meer weten? Ons secretariaat kan u een standaard acte voor een lijfrenteschenking toezenden en u de naam geven van de notaris die tegen sterk gereduceerd tarief de acte kan passeren.

Waar staat '10trees' voor?

Tien prachtige bomen bij het St. Kizito ziekenhuis hebben als inspiratie gediend voor deze website. 10 Trees is ook hoe het door sommigen genoemd wordt. Het ziekenhuis Kizito ligt in de buurt van Mikimu en is ongeveer 1 uur rijden van Morogoro. De stichting gebruikt '10trees.org' om de ziekenhuizen in die omgeving onder de aandacht te brengen van donateurs.

Wie zitten er in het bestuur van de stichting?

Voorzitter: Yvonne Wilders, voorzitter Raad van Bestuur Alrijne
Penningsmeester: Peter Aanhane, business controller Alrijne
Secretaris: Henk de Boer, technicus
Bestuurslid: Simke de Jong, manager huisvesting & techniek Alrijne
Bestuurslid: Oscar Langezaal, oud chirurg
Bestuurslid: Alex van der Lecq, Physician assistant ED LUMC 
Bestuurslid: Eliane Leyten, Internist HMC

Bestuurslid: Michel Visser, Chirurg ZMC

Het bestuur krijgt geen vergoeding en de reiskosten naar Tanzania van de bestuurleden worden door hen zelf betaald.

Wat is uw privacybeleid?

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de MSF U dient zich ervan bewust te zijn dat de MSF niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De MSF respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de MSF of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de MSF of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere invvoative manieren te vinden voor promotoies met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Is er een disclaimer?

Algemeen
De Morogoro Support Foundation

Kamer van Koophandel 28077150 (RSIN: 806734735).

De Morogoro Support Foundation is geregistreed als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hierna te noemen de MSF, verleent u hierbij toegang tot www.10trees.org or www.morogorosupportfoundation.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de MSF en derden zijn aangeleverd. De MSF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de MSF.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de MSF. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de MSF, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.