Jaarverslag

Jaarverslag 2022

In 2022 werden er veel nieuwe activiteiten gecoördineerd tussen de stichting in Nederland en Morogoro.

Image

H et bestuur bestond in 2022 uit de volgende leden: Y. Wilders, voorzitter , M. Visser, vice-voorzitter, H. de Boer, secretaris, P. Aanhane, penningmeester, E. Leyten, A. v.d. Lecq, S. de Jong en O. Langezaal, bestuursleden.

In 2022 heeft het MSF drie maal vergaderd. Ook is er weer regelmatig mail en Whatsapp communicatie geweest met Sr. Antusa, Dickson (administrator) en Sr. Restituta. In de 2022 hebben vanuit MSF twee prive personen een opleiding gevolgd: (1) Speransia Bunga, clinical medicine, St. Agnes dispensary Lugono via prive sponsor (2) Peter Silayo, anesthesist, St. Kizito hospital Mikumi.

voorbeeld nieuwe SEH

 

 

voorbeeld nieuwe SEH

Uitladen container

In juli 2022 zijn Henk en Hans de Boer 3 weken in Tanzania geweest zowel in het St. Kizito hospital in Mikumi als in de St. Agnes dispensary in Lugono. Zij hebben daar de container uitgepakt die door MSF was verzonden met onder andere veel materiaal uit het Alrijne ziekenhuis te Leiden. Er was ook een mobiel röntgen apparaat, een industriële wasmachine en veel medicijnen mee verstuurd. Dit röntgen apparaat is samen met de mensen van de technische dienst geïnstalleerd. Ook hebben zij zich bezig gehouden met het onderhoud en de gebouwen. Daar was na 3 jaar corona niet veel aan gedaan. Er wordt op het terrein van St. Kizito een nieuwe SEH gebouwd door een lokale aannemer en betaald door een Italiaanse sponsor. MSF is gevraagd om te zorgen voor de inrichting van dit gebouw. Dit gebouw zou eind 2023 klaar moeten zijn. Achter het hospital is door de Vrienden van Mikumi een nieuwe verpleegsters school in aanbouw. Leerlingen van deze school kunnen dan straks in het hospital stage lopen.

de huidige patiënten administratie

de huidige patiënten administratie

In Lugono hebben zij samen met de lokale mensen een nieuwe overdekte kook plaats gebouwd en de EHBO ruimte stofdicht gemaakt. Ook hier was er weer veel achterstallig onderhoud. In oktober 2022 is er een medisch team naar Mikumi afgereisd bestaande uit Michel Visser, Alex van der Lecq, chirurg Mimi, OK assistenten Ester en Caroline en Jorn, assistent heelkunde. Zij hebben veel operaties kunnen uitvoeren en workshops gehouden met de Kizito medewerkers. Ook is Saskia Wesselingh meegereisd om te onderzoeken of de huidige conventionele röntgen foto’s vervangen kunnen worden door digitale foto’s. Dit plan wordt nader uitgewerkt. In december is een groep o.l.v. Eliane Leyten naar Mikumi geweest samen met Marjolijn, Melissa en 2 studenten. Zij hebben het aankoop beleid van de medicijnen besproken met de staf en daaruit bleek dat daar nog veel aan verbeterd kan worden. Ook hebben zij besproken wat er in het laboratorium verbeterd kan worden en hoe de patiënten administratie anders zou kunnen. Het St. Kizito hospital functioneert momenteel naar behoren. Er is een grote werkdruk vanwege te kort aan personeel en een aantal zieke medewerkers . Er zijn inmiddels steeds meer patiënten verzekerd zodat de betalingen redelijk goed verlopen. Desondanks kampt het hospital met een aantal schulden die nog niet afgelost kunnen worden. de huidige patiënten administratie ! Er was dit jaar ook een probleem met de watervoorziening: de bestaande bron gaf nauwelijks nog water. Hiervoor is een nieuwe bron geboord met een nieuwe pomp waar MSF ook aan bijgedragen heeft. Ook het energiebedrijf valt regelmatig uit. De batterijen voor de noodstroom voorziening werkten niet meer. MSF zal proberen hier nieuwe batterijen voor te verkrijgen. De St. Agnes dispensary in Lugono begint ook beter te functioneren, er komen steeds meer patiënten en ook van steeds verder weg. Vooral de echo’s die iedere zaterdag door een radioloog uit Morogoro gemaakt worden trekt veel patiënten aan. Hier is ook de watervoorziening een probleem ondanks dat de zonnepanelen hiervoor goed werken. Maar de vele bewolking dit jaar en lekke leidingen zorgden voor onvoldoende opbrengst.Door deze bewolking was er ook onvoldoende verlichtinggedurende de nacht. Op enige afstand van de dispensary is een nieuw stafhouse gemaakt, bestaande uit 6 appartementen en gesponsord door een Duitse organisatie. Dit is echter nog niet ingericht en er is nog geen water en elektra aanwezig. In 2022 zijn er weer een aantal sponsors geweest voor MSF zoals de Stichting Bladt, het Carolusgulden te Leiden, de Missieveiling uit Zoeterwoude, het Alrijne ziekenhuis te restauratie van de winkel St. Agnes Leiden en veel particuliere schenkers. Alle mensen die naar Tanzania afreizen betalen al hun kosten zelf en behalve verzekering- en bank kosten worden alle bedragen rechtsreeks benut voor de twee projecten. Zonder de hulp van MSF zou het heel moeilijk zijn voor het St. Kizito hospital en de St. Agnes dispensary om een aanvaardbaar niveau aan te houden voor de patiënten zorg.

Restauratie van de winkel St. Agnes