Jaarverslag

Jaarverslag 2021

Bijgevoegd vindt u het JaarVerslag met alle details over onze verschillende activiteiten van het afgelopen jaar.

Image

H et bestuur bestond in 2021 uit de volgende leden: Y. Visser, voorzitter ( per 21-10-2021), M. Visser, vice-voorzitter, H. de Boer , secretaris, penningmeester vacature, E. Leyten, A. v.d. Lecq, S. de Jong en O. Langezaal. In 2021 heeft het MSF slechts twee maal vergaderd i.v.m. corona. Ook zijn er daardoor weer geen mensen vanuit MSF naar Tanzania afgereisd. Wel is er regelmatig mail en whats-app verkeer geweest met Sr. Antusa, Dickson (administrator) en Sr. Restituta. In de periode 2019-2020 hebben vanuit MSF 4 prive personen een opleiding gevolgd: 1. Speransia Bunga, clinical medicine via prive sponsor 2. Mathias John, building Veta via prive sponsor 3. Richard John , Pharmacy, via prive sponsor 4. Christian Mteme, secundary school, prive sponsor. In het St. Kizito hospital, Mikumi, is langzaam beter gaan functioneren. De salaris betaling liep weer redelijk op tijd. Er is inmiddels ook een nieuw regerings hospital in Mikumi gebouwd: Het Mikumi Health Centre. Dit werkt nog lang niet goed vanwege gebrek aan goed personeel. In Lugono werkt de St. Agnes dispensary onder leiding van Sr. Restituta nog steeds goed. MSF is druk bezig geweest om een 40 fr HC container te vullen. Er waren twee industriële wasmachines geschonken, echo apparaten, bloeddrukmeters, enkele fietsen, bedden, verband, medische kleding en nog vele andere spullen. Eind 2021 was de container nog niet helemaal vol. MSF heeft ook een grote bijdrage geleverd voor het aanleggen van een nieuwe waterbron. De oude boorput gaf nauwelijks nog water zodat het hospital regelmatig geheel zonder water zat. Ondanks de corona beperkingen zijn er toch een aantal giften bij MSF ontvangen waaronder de bijdrage van de Missieveiling in Zoeterwoude en een aantal particuliere giften.