Wie We Zijn

Wij verlenen zorg via korte lijnen, zonder tussenkomst van derden, met gegarandeerd efficiënte inzet van middelen.

“outreach” controle moeder en kind

Oprichting

De stichting Morogoro Support Foundation is in 1998 opgericht. Door het samenbrengen van medewerkers en artsen van de Alrijne Zorggroep (vh Rijnland Ziekenhuis) te Leiderdorp, het Atrium te Heerlen en andere vrijwilligers levert de stichting een structurele bijdrage aan de verbetering van medische zorg in het Morogoro provincie, Tanzania.

De stichting regelt ook acties in Nederland voor de bewustwording van de medische zorg in Tanzania. Door het samenbrengen van mensen, ideeën, fondsen, materiaal en kennis faciliteert de stichting projecten met mensen uit de dorpen in Tanzania.

Hechtingen verwijderen op polikliniek

Doelstelling

Het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de medische zorg in het Morogoro provincie in Tanzania, in het bijzonder voor het St. Kizito Hospital, Mikumi en de St. Agnes kliniek, Lugono. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

  1. Het stimuleren van een relatie tussen het mensen in Tanzania en diverse ziekenhuizen in Nederland.
  2. Het bieden van materiële en immateriële ondersteuning.
  3. Het uitwisselen van artsen, verpleegkundigen, medisch-ondersteunend en technisch personeel en vrijwilligers.

De Administratie

Opleiding

Uitgezonden artsen en verpleegkundigen delen hun kennis met lokale betrokkenen. Uitzendingen vinden ongeveer twee keer per jaar plaats. Zowel medewerkers als artsen werken met groot enthousiasme mee aan:

  1. praktijktraining tijdens het uitvoeren van complexere ingrepen
  2. ondersteuning bij het verbeteren van hygiëne
  3. helpen bij de ontwikkeling van protocollen
  4. inspelen op de behoefte van de professionals in Tanzania.

 

Bij terugkeer delen zij hun ervaringen met collega´s in Nederland en stimuleren zij het begrip voor en inzicht in de situatie in Tanzania.

De Werkruimte