Jaarverslag

Jaarverslag 2020

We hopen dat u de tijd neemt om het verslag door te nemen en meer te weten te komen over onze inspanningen gedurende 2020.

Image

H et bestuur bestond in 2020 uit de volgende leden: M. Visser, vice-voorzitter, H. de Boer, secretaris, penningmeester vacature, E. Leyten, A. v.d. Lecq, S. de Jong en O. Langezaal. In 2020 heeft het MSF slechts twee maal vergaderd i.v.m. corona. Ook zijn er geen mensen vanuit MSF naar Tanzania afgereisd. De reis die door Henk de Boer en Harry Borst geboekt was voor de periode mei-juni was vanwege corona vervallen en omgezet in een voucher. Wel is er regelmatig mail en whats-app verkeer geweest. In de periode 2019-2020 hebben vanuit MSF 2 medewerkers van het St. Kizito hospital en 5 prive personen een opleiding gevolgd: 1. Jozephina Kidayi, anesthetic 2. Hedwiga Tair, upgrading nurse 3. Speransia Bunga, clinical medicine via prive sponsor 4. Mathias John, building Veta via prive sponsor 5. Richard John , Pharmacy, via prive sponsor 6. Jackson Muhanga, building Veta, via prive sponsor 7. Christian Mteme, secundary school, prive sponsor. In het St. Kizito hospital, Mikumi, was de corona besmetting minimaal. Toch was het aantal patiënten teruggelopen. Het nieuwe hoofd van het ziekenhuis sinds januari 2019, zr. Antusa, was druk bezig de schade ontstaan door de vorige directeur te herstellen en het ziekenhuis begint er weer bovenop te krabbelen ondanks dat er nog veel schulden zijn. In Lugono werkt de dispensary onder leiding van Sr. Restituta zeer goed. De waterpomp op het solar systeem werkt nog steeds naar volle tevredenheid. Met de nieuwe batterijen werkte ook de verlichting weer. Maar ook in de St. Agnes kliniek in Lugono ontbreekt het aan voldoende geldmiddelen.

kascommissie controleert de jaarstukken 2019
Peter Aanhane, Peter Zoet en Sjaak Paardekoper