Jaarverslag

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, gebeurtenissen en resultaten van het afgelopen jaar.

Image

B estuur: het bestuur van de MSF bestond in 2019 uit: Michel Visser, interim voorzitter ; Henk de Boer, secretaris, penningmeester vacature ; Oscar Langezaal, bestuurslid; Simke de Jong, bestuurslid ; Alex v.d. Lecq bestuurslid ; Eliane Leijten, bestuurslid; Peter Aanhane, werkzaam op de financiële afdeling in Alrijne heeft de financiën verzorgd. Het bestuur heeft in 2019 slechts 4 maal vergaderd vanwege drukke werkzaamheden van diverse bestuursleden. Wel is er onderling intensief mail en what’s app verkeer geweest. De vergaderingen zijn gehouden in het Alrijne ziekenhuis, Houtlaan 55 in Leiden.

Situatie St. Kizito hospital, Mikumi: in december 2018 zijn dr. Jozeph , hoofd en ft. Banzi , administratie, door de bisschop van Morogoro uit hun functie ontslagen vanwege mis management. Het ziekenhuis zat financieel aan de grond, het personeel was niet meer gemotiveerd en de patiënten bleven weg. In februari 2019 is Sr. Antusa benoemd als hoofd van het ziekenhuis. Met steun van de bisschop, MSF en andere partijen die financieel zijn bij gesprongen heeft zij het ziekenhuis weer op de rit gekregen en is ieder weer enthousiast aan de slag gegaan. De salarissen zijn betaald, met de belastingen en het pensioenfonds zijn afspraken gemaakt en de patiënten zijn in de loop van 2019 weer terug gekomen. Wel heeft het ziekenhuis nog een schuld. In juni is door MSF een nieuwe röntgen apparaat geleverd en gemonteerd. Sinds april 2017 was het oude apparaat defect en deze was niet meer te repareren. De röntgen zaal is geheel opgeknapt, de oude apparaten afgevoerd en de verlichting gerepareerd. In mei is een 75 m3 container, door MSF verstuurd, in Mikumi aangekomen met daarin het nieuwe röntgen apparaat en veel andere materialen welke in Alrijne overbodig waren. De kosten voor het verzenden van een container worden vanwege hogere invoer rechten en haven kosten echter steeds hoger, zodat dit in de toekomst erg moeilijk zal worden. MSF heeft de 1-jarige anaestethic opleiding betaald voor Jozephina Kidayi en voor Hedwiga Tairo een opleiding als verloskundige. In oktober is er een kortsluiting geweest in de schakelruimte waarbij de elektro monteur gewond geraakt is en ook de watervoorziening uitgeschakeld was. Dit is provisorisch weer hersteld.

In november is een team o.l.v. Michel Visser voor 16 dagen naar St. Kizito geweest om te opereren en de medische zorg te verbeteren. Er is een plan gemaakt om diverse afdelingen verder te ondersteunen: oogafdeling, Amadeo röntgen apparaat tandarts, trauma en de operatiekamer. Situatie St. Agnes kliniek in Lugono: begin 2019 dreigde de kliniek zonder water te komen. De waterput gaf nauwelijks nog water en de regentanks waren leeg. Ook was de solar inverter verbrandt vanwege het droog lopen van de pomp. Met behulp van de Imelda Nolet stichting en MSF is een nieuwe bron geboord van 100 m. diep i.p.v. de oude die 50 m diep was. Er is ook nieuwe, zwaardere pomp geplaatst en er zijn 6 extra zonnepanelen gemonteerd. Daarna was er weer voldoende water en kan met bijna het hele jaar op zonne energie of regenwater draaien. De kliniek wordt steeds drukker bezocht en ieder zaterdag komt er een radiografer om met het aanwezige echo apparaat onderzoek te doen.

Uitgevoerde projecten:

Mikumi, St. Kizito hospital:
- Amadeo röntgen apparaat gemonteerd en röntgen kamer gerenoveerd.
- 75 m3 container verstuurd en in Mikumi uitgeladen met diverse apparatuur en kleiding.
- Bakgoot boven apotheek vervangen.
- Muskieten netten boven 80 bedden gemonteerd.
- Diverse operaties uitgevoerd.

Lugono, St. Agnes kliniek:
- Nieuwe waterput geboord met een nieuwe pomp en extra zonnepanelen.
- 2e container geplaatst als opslagruimte.

Diverse reparaties uitgevoerd uit het inspectie rapport : o.a.hekwerk om nageboorte put.

Melela, opleiding voor Mgolole zusters :
- Waterpomp opgestart op zonne energie
- Verlichting in de centrale ruimten op noodstroom aangesloten.
 

Lees de verslag jaarverslag_2019.pdf