Help ons de gezondheidszorg in de provincie Morogoro, Tanzania te verbeteren. Met uw steun worden lokale chirurgen en verpleegkundigen opgeleid en de voorzieningen in twee ziekenhuizen verbeterd en uitgebreid


Wie Wij Helpen


Wat we Doen

Wij brengen mensen, ideeën en materialen samen voor structurele veranderingen die bijdragen aan betere medische zorg voor de inwoners van Tanzania.

De stichting doneert medische apparatuur en instrumenten, computers en medische materialen die moeilijk verkrijgbaar zijn in Tanzania. Een deel van deze spullen is afkomstig van Alrijne Zorggroep; bijv. materialen die wij niet meer nodig hebben.

De stichting adviseert over duurzame inzet van energie & materiaal en realiseert dit ook, zoals concrete oplossingen voor de drinkwatervoorziening, rioolzuivering en energievoorziening. Denk bijvoorbeeld aan de koeling van medicijnen of de operatiekamer door middel van de aanschaf en installatie van zonnepanelen.

De stichting draagt bij aan de opleiding van artsen, verpleegkundigen en laboratoriummedewerkers, zowel financieel als praktisch. De Morogoro Support Foundation subsidieert opleidingen tot arts of verpleegkundige. Medische teams uit Nederland voeren minimaal een keer per jaar in Tanzania complexere operaties uit, die tegelijkertijd voorzien in ‘training on the job’. Ook geven zij medisch advies op afstand.

Vanuit het St. Kizito hospitaal wordt een aantal buitenposten aangestuurd. Morogoro Support Foundation zendt geregeld specialisten uit om met nieuwe ideeën en samen met lokale groepen projecten te ontwikkelen en te realiseren.

We initiëren verbetering van de ziekenhuiszorg en –voorzieningen. In 2013 is met onze hulp een nieuwe kraamkliniek geopend en zijn de operatiezaal en verschillende verpleegafdelingen gemoderniseerd. Ook is gezorgd voor aan de aanleg van verbeterde riolering, waterleidingen en verlichting.


Donatie

Met uw financiële bijdrage steunt u verbetering van de gezondheidszorg in een groot gebied voor 120.000 Tanzaniaanse burgers. En u helpt het St Kizito ziekenhuis in Mikumi en de St. Agnes kliniek in Lugono dit te realiseren.

Steun ons door een iDEAL of overboeking te doen. Of doe een donatie op een project of ondersteun een actie.


Over Ons

Wij verlenen zorg via korte lijnen, zonder tussenkomst van derden, met gegarandeerd efficiënte inzet van middelen.

“outreach” controle moeder en kind

Oprichting

De stichting Morogoro Support Foundation is in 1998 opgericht. Door het samenbrengen van medewerkers en artsen van de Alrijne Zorggroep (vh Rijnland Ziekenhuis) te Leiderdorp, het Atrium te Heerlen en andere vrijwilligers levert de stichting een structurele bijdrage aan de verbetering van medische zorg in het Morogoro provincie, Tanzania.

De stichting regelt ook acties in Nederland voor de bewustwording van de medische zorg in Tanzania. Door het samenbrengen van mensen, ideeën, fondsen, materiaal en kennis faciliteert de stichting projecten met mensen uit de dorpen in Tanzania.

Hechtingen verwijderen op polikliniek

Doelstelling

Het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de medische zorg in het Morogoro provincie in Tanzania, in het bijzonder voor het St. Kizito Hospital, Mikumi en de St. Agnes kliniek, Lugono. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

  1. Het stimuleren van een relatie tussen het mensen in Tanzania en diverse ziekenhuizen in Nederland.
  2. Het bieden van materiële en immateriële ondersteuning.
  3. Het uitwisselen van artsen, verpleegkundigen, medisch-ondersteunend en technisch personeel en vrijwilligers.

De Administratie

Opleiding

Uitgezonden artsen en verpleegkundigen delen hun kennis met lokale betrokkenen. Uitzendingen vinden ongeveer twee keer per jaar plaats. Zowel medewerkers als artsen werken met groot enthousiasme mee aan:

  1. praktijktraining tijdens het uitvoeren van complexere ingrepen
  2. ondersteuning bij het verbeteren van hygiëne
  3. helpen bij de ontwikkeling van protocollen
  4. inspelen op de behoefte van de professionals in Tanzania.

Bij terugkeer delen zij hun ervaringen met collega´s in Nederland en stimuleren zij het begrip voor en inzicht in de situatie in Tanzania.

De Werkruimte

Financieel

De volgende jaarverslagen zijn goedgekeurd en vastgesteld.

De volgende ANBI formulieren zijn goedgekeurd en vastgesteld.Help mee

De mensen in Tanzania hebben uw en onze steun hard nodig.

Uw financiële bijdrage kunt u overmaken naar bankrekening NL25ABNA0513906207, ten name van Morogoro Support Foundation of via iDEAL. We kunnen u ook helpen met automatische incasso, fiscaal aantrekkelijk doneren, een donatie uit uw testament of begeleiden als sponsor. Neem daarvoor contact op met de Secretaris via e-mail info@10trees.org of bel +31 713414236. Heb u ideeën over verdere samenwerking of een bijzondere gift neem dan contact met een bestuurslid of e-mail alex@10trees.org.


Sponsors

Bedrijven, instellingen en personen die de stichting hebben geholpen.

Vanwege lopende sponsoractiviteiten is het voor ons niet mogelijk bovenstaande lijst geheel up-to-date te hebben.